top of page
Śląska Akademia
Historyczno-Patriotyczna
AKADEMIA HISTORYCZNO - PATRIOTYCZNA LOGO (1).png

Celem głównym zadania publicznego było zwiększenie aktywności i świadomości obywatelskiej wśród młodzieży z terenu województwa śląskiego poprzez promowanie tożsamości lokalnej i narodowej oraz postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych mieszkańców województwa śląskiego. Projekt był realizowany w terminie od 01.06.2021 do 31.12.2021.

 

Śląska Akademia Historyczno-Patriotyczna - projekt skierowany do uczniów śląskich szkół ponadgimnazjalnych i studentów śląskich uczelni jak również pośrednio do wszystkich mieszkańców regionu. Realizacja projektu obejmowała cykl zajęć w formie stacjonarnej dla 3 szkół z Województwa Śląskiego. Każde zajęcia były dostosowane do lokalnej historii i specyfiki danego miasta w którym będą realizowane. Spotkania są przeprowadzone za pomocą różnych metod pracy warsztatowej takich jak gry, debata open space, konkurs wiedzy, odgrywanie scenek i.in. Warsztaty były poprzedzone wstępem teoretycznym w formie prelekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Warsztatom towarzyszyć będzie ewaluacja (poprzez rozmowy i ankiety ewaluacyjne) ukierunkowana na badanie realizacji celów projektu. Projekt przełożył się na świadomość własnej tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej oraz pielęgnowanie jej oraz działalność na rzecz dobra wspólnego poprzez aktywną postawę społeczną i obywatelską.

 

Projekt był finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

BELKA (3).png
bottom of page