Active Pro Up!
active pro up!.png

Głównym celem projektu było promowanie podejmowania działalności wolontariackiej wśród młodych ludzi, chęć nauki oraz wymiany doświadczeń z zakresu realizacji profesjonalnych działań wolontariackich, a także podkreślanie podmiotowości młodzieży w podejmowaniu profesjonalnych działań o charakterze społecznym. Projekt był realizowany od 01.05.2021 do 16.08.2021.

 

W projekcie brały  udział dwie dziesięcioosobowe grupy młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 19-27 lat. W ramach projektu przewidziano spotkania z animatorami oraz aktywatorami życia społecznego, działających na rzecz lokalnej społeczności lub konkretnych grup; warsztaty z zakresu umiejętności liderskich, zarządzania czasem, zarządzania małą grupą, a także realizowania projektu. Główne spotkanie w ramach projektu odbyło się w Polsce (w Górkach Wielkich oraz Katowicach) i poprzedzone jest wizytą przygotowawczą. Głównym rezultatem projektu jest strona internetowa, za pomocą której udostępnia się wytworzone w ramach całości projektu rezultaty – artykuły dotyczące pomysłów działań, wykorzystywania darmowych narzędzi, materiały w postaci konspektów i pomysłów działania, podcasty w formie wywiadów z osobami, które inspirują do podejmowania działań na cele społeczne.

 

Projekt był finansowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.