top of page
Be Art Together!
Projekt bez tytułu (3).png

Be art together! - to projekt partnerstwa strategicznego na rzecz kreatywności, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (KA220-ADU). Projekt zakłada współpracę pomiędzy czterema organizacjami z Polski, Portugalii, Rumunii i Słowenii. Jego celem jest wypracowanie, poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami, rozwiązań usprawniających kształcenie oraz edukację artystyczną i kulturalną osób dorosłych.

Projekt powstał jako odpowiedź na potrzeby związane z prowadzeniem edukacji kulturalnej i artystycznej osób dorosłych (w szczególności seniorów), borykającej się z dużymi problemami związanymi z koniecznością dystansowania się społecznego, podczas panującej pandemii COVID19.  W jego ramach wyróżniamy dwa priorytety Programu Erasmus+, jakimi są: edukacja dorosłych – podnoszenie kompetencji pedagogów i pozostałego personelu, zajmującego się kształceniem dorosłych oraz włączanie i różnorodność we wszystkich obszarach edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu.

W projekcie kładziemy nacisk na wykorzystanie narzędzi cyfrowych. W jego ramach tworzymy stronę internetową, stanowiącą bazę informacji praktycznych dla amatorskich artystycznych kół zainteresowań, pragnących kontynuować swoją działalność pomimo pandemii. We wszystkich naszych krajach przeprowadzimy też warsztaty Creart Workshops przeznaczone dla liderów amatorskich grup, zajmujących się edukacją artystyczną i kulturalną osób dorosłych, w ramach których przetestujemy wypracowywane przez nas rozwiązania. Projekt zakłada opracowanie jednego rezultatu pracy intelektualnej – bazy dobrych praktyk Creart Base, zorganizowanie krótkiego programu szkoleniowego dla pracowników naszych organizacji oraz wydarzeń upowszechniających wypracowane rezultaty we wszystkich krajach.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej platformy e-learningowej: https://creartbase.eu/

funding_logos.png
bottom of page