top of page
Clean Air For Better Europe!
Kopia Clean air.png

Celem projektu Clean air for better Europe było wypracowywanie praktycznych rozwiązań, które umożliwiły walkę z zanieczyszczeniem powietrza oraz przyczyniły się do edukowania naszych rówieśników w tym zakresie. Inicjatywa została zrealizowana w terminie od 01.09.2017 do 31.05.2018.

 

Projekt był realizowany w ramach międzynarodowej wymiany adresowanej do młodzieży z Polski, Grecji, Francji, Rumunii, Hiszpanii i Turcji, poświęconej problemowi zanieczyszczenia powietrza w danych krajach. W ramach głównej części projektu 42 uczestników (po 6 z każdego kraju) spotykało się w Polsce, aby poprowadzić dyskusję na temat przewodni projektu z perspektywy danych państw i całej Europy oraz wzajemnie poznać kultury państw uczestników. Spotkanie poprzedzała 2-dniowa wizyta przygotowawcza, podczas której omówiony został program głównego spotkania. Wynikiem wszystkiego była kampania społeczna, prowadzona w naszych krajach za pośrednictwem portali społecznościowych.

 

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+.

bottom of page