top of page
Conscious Fashion Consumption
4.png

Celem projektu Conscious Fashion Consumption było promowanie świadomych wyborów konsumpcyjnych, szczególnie wśród naszych rówieśników, promowanie idei wspierania lokalnych producentów oraz szerzenie zdrowego patriotyzmu gospodarczego - zarówno na skalę krajową, jak i europejską, przejawiającego się właśnie w świadomym konsumowaniu dóbr. Termin realizacji projektu rozpoczął się od dnia 01.11.2020 do 31.08.2021.

 

Grupą docelową projektu byli młodzi ludzie zainteresowani modą, etycznymi aspektami fast fashion, ekologią i świadome praktykami na rzecz mody. W części przygotowawczej każda z naszych grup przygotowała pakiet materiałów w języku angielskim, które posłużą do poszerzenia wiedzy na temat przedmiotu projektu. Główna część polega na spotkaniu międzynarodowym, które pomoże dokładnie zdać relację z dotychczasowej pracy w grupach narodowych, a także stworzyć materiały, do upowszechnienia za pomocą tworzonych profili na odpowiednich platformach medialnych. Jako zakładany efekt, projekt przyczynia się do promocji lokalnych firm zaangażowanych w tworzenie etycznej i odpowiedzialnej mody. Buduje trwałe partnerstwa, a także jest drogą promocji kodów QR z linkami do naszego projektowego konta na Instagramie za pomocą narzędzi internetowych i akcji w miejscach publicznych. Było to nasze Instagramowe kompendium wiedzy, które dotyczyło świadomej konsumpcji mody. 

 

Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+.                      

bottom of page