Conscious Fashion Consumption
4.png

Celem projektu Conscious Fashion Consumption było promowanie świadomych wyborów konsumpcyjnych, szczególnie wśród naszych rówieśników, promowanie idei wspierania lokalnych producentów oraz szerzenie zdrowego patriotyzmu gospodarczego - zarówno na skalę krajową, jak i europejską, przejawiającego się właśnie w świadomym konsumowaniu dóbr. Termin realizacji projektu rozpoczął się od dnia 01.11.2020 do 31.08.2021.

 

Grupą docelową projektu byli młodzi ludzie zainteresowani modą, etycznymi aspektami fast fashion, ekologią i świadome praktykami na rzecz mody. W części przygotowawczej każda z naszych grup przygotowała pakiet materiałów w języku angielskim, które posłużą do poszerzenia wiedzy na temat przedmiotu projektu. Główna część polega na spotkaniu międzynarodowym, które pomoże dokładnie zdać relację z dotychczasowej pracy w grupach narodowych, a także stworzyć materiały, do upowszechnienia za pomocą tworzonych profili na odpowiednich platformach medialnych. Jako zakładany efekt, projekt przyczynia się do promocji lokalnych firm zaangażowanych w tworzenie etycznej i odpowiedzialnej mody. Buduje trwałe partnerstwa, a także jest drogą promocji kodów QR z linkami do naszego projektowego konta na Instagramie za pomocą narzędzi internetowych i akcji w miejscach publicznych. Było to nasze Instagramowe kompendium wiedzy, które dotyczyło świadomej konsumpcji mody. 

 

Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+.