top of page

Wdzięczni Bohaterom Śląskim - Górnośląska Chwałą Oręża Polskiego

Górnośląska Chwała logo (2).png

Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich - Górnośląska - Chwała Oręża Polskiego - to projekt historyczno - patriotyczny, który powstał ku czci bohaterów i uczestników Powstań Śląskich oraz wydarzeń z nimi związanych - niezwykle istotnych momentów w historii Polski, które przyczyniły się do jej niepodległości.

Miejscem realizacji zadania będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego ośrodek "Kuźnia Polskości" - znajdujący się w centrum Katowic przy ulicy Mariackiej 36/7.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Mur, ale Historia Wojska Polskiego.

Cele

number-1.png

Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wydarzeń z dziejów oręża polskiego oraz postaci zasłużonych w kształtowaniu polskiej państwowości i walce o niepodległość Ojczyzny.

number-2.png

Upamiętnienie historii oręża polskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu, jakim jest mural.

numbre-3.png

Podkreślenie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich pokoleń.

Działania

MURAL

Wykonanie murala o wielkości 3 na 5 metrów w projekcie którego chcemy upamiętnić w szczególności najważniejsze wydarzenia z okresu Powstań Śląskich, zajmujące trwałe miejsce w pamięci historii oręża polskiego, między innymi, walki o Bytom 16 VIII 1919, Katowice 19 VIII 1920, Górę Świętej Anny 21-27 V 1921, które zostały wymienione na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza.

ODSŁONIĘCIE MURALU I KONFERENCJA HISTORYCZNA

Zorganizowanie wydarzenia otwartego transmitowanego online, podczas którego odsłonięty zostanie mural jak również odbędzie się konferencja historyczna poświęcona powstaniom śląskim oraz znaczenia Wojska Polskiego z perspektywy życia społeczno-politycznego Górnego Śląska w okresie międzywojennym.

WARSZTATY HISTORYCZNE W SZKOŁACH

Realizacja w trzech szkołach ponadpodstawowych w Katowicach i Chorzowie cyklu zajęć edukacyjnych poświęconych powstaniom śląskim oraz losów powstańców w latach 1922-1945.

Mural

Wydarzenia Oręża Polskiego są ważnym dziedzictwem w historii Niepodległej Polski. Na muralu w ośrodku wspierania inicjatyw patriotycznych w województwie śląskim Kuźnia Polskości zostały upamiętnione  wydarzenia I, II i III powstania Śląskiego, a dokładnie walki o Bytom 16 sierpnia 1919, Katowice 19 sierpnia 1920 i walka o Górę Świętej Anny w dniach 21 - 27 maja 1921 roku - najcięższej bitwy III powstania śląskiego.  Wkraczające do Katowic Wojsko Polskie, pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego było uroczyście witane przez ludność (w samych Katowicach postawiono kilkadziesiąt, a w całym regionie ponad 200 triumfalnych bram). Autonomiczne województwo śląskie z Sejmem Śląskim i Skarbem Śląskim stanowiło nieodłączną część Rzeczypospolitej Polskiej wnosząc trwały wkład w jej rozwój oraz usprawniając podźwignięcie ekonomiczne zrujnowanej przez działania wojenne i rabunkową eksploatację państw zaborczych Ojczyzny.

photo_6030737191937882933_y.jpg
MON.png
bottom of page