top of page
Katowice Legendarne
1.png

Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat historii i kultury lokalnej oraz kultywowanie tradycji, związanej z legendami i podaniami, poprzez stworzenie i udostępnienie cyklu 10 podcastów na temat legend związanych z Katowicami oraz ich eksperckich interpretacji historycznych, wzbogaconych o wielotorowe działania promocyjne, w tym akcje outdoorowe. Działania skierowane były w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, mieszkających w Katowicach i były odpowiedzią na małą znajomość legend i podań, związanych z miejscem zamieszkania, wykazaną w toku wielu rozmów środowiskowych i obserwacji. Realizacja projektu wpisuje się w działalność Instytutu Roździeńskiego, który skupia się na promowaniu lokalnych, śląskich tradycji i rozwijaniu kultury regionalnej, poprzez działania edukacyjne, zwłaszcza skierowane do młodych odbiorców. Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Katowice.

BELKI (12).webp
bottom of page