top of page
Katowicka Muzyka Powstańcza
6.png

Głównym zadaniem projektu było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Projekt był realizowany od 09.04.2021 do 10.12.2021 roku.

 

Projekt ,,Katowicka Muzyka Powstańcza” odbywał się w placówce Instytutu Roździeńskiego przy ul. Damrota 6, w katowickich miejskich domach kultury: MDK "Koszutka", MDK "Bogucice-Zawodzie", MDK "Szopienice-Giszowiec" oraz za pośrednictwem przestrzeni internetowej. Plan działania był skierowany do mieszkańców Katowic, zainteresowanych historią Katowic oraz kulturą i tradycją na Górnym Śląsku. Uczestnicy mogli wziąć udział w cyklu 12 warsztatów o charakterze wokalno-instrumentalnym dla młodzieży i dorosłych. Spotkaniach otwarte zawierały w sobie prelekcje, koncerty i pokazy, konkurs z nagrodami "Śląska muzyka sto lat temu". Pozwały również obserwować życie kulturalne Górnego Śląska za pomocą mediów społecznościowych. Inspiracją do stworzenia projektu była mała popularność muzyki tradycyjnej oraz niską świadomością lokalnej historii i tradycji, rozerwaniem poczucia wspólnoty po okresie restrykcji pandemicznych, ograniczeniem rozwijania talentów muzycznych oraz brakiem atrakcyjnych ofert kulturalnych na podejmowany temat.

 

Projekt był finansowany ze środków Miasta Katowice.

bottom of page