top of page
Katowickie Lekcje Historii
3.png

Katowickie Lekcje Historii to projekt edukacyjny, będący kontynuacją i rozwinięciem realizowanego w 2017 roku projektu Katowickie Warsztaty Historyczne, w ramach którego zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie ze strony uczniów i nauczycieli katowickich szkół średnich warsztatami poświęconymi lokalnej historii naszego miasta. W oparciu o te doświadczenia przygotowaliśmy kolejny projekt skierowany do uczniów katowickich szkół średnich, poświęcony ukazywaniu historii lokalnej na tle wydarzeń z historii Polski, mający na celu popularyzację dziejów miasta, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników, jak również organizowanie czasu wolnego młodzieży w twórczy i pożyteczny sposób oraz poszerzanie ich horyzontów i spojrzenia na Katowice. Projekt był realizowany od dnia 01.03.2018 do 31.08.2018.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:

  1. Cykl 3 zajęć w ramach edukacji regionalnej poświęconych przekrojowemu ukazaniu historii miasta i regionu.

  2. Katowicki niepodległościowy konkurs historyczny 

bottom of page