AKADEMIA HISTORYCZNO - PATRIOTYCZNA LOGO.png

PODCASTY HISTORYCZNE

POSŁUCHAJ NASZYCH AUDYCJI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FASCYNUJĄCYCH HISTORIACH NASZEGO REGIONU.

Mikrofon Tube w Studio

POSŁUCHAJ HISTORII

W ramach akcji popularyzacyjnej oddolną działalność i aktywność społeczną ukierunkowaną na popularyzowanie historii regionu i promowanie postaw patriotycznych w oparciu o wcześniejsze działania z uczniami zrealizowane w ramach projektu opracujemy cykl 10 podcastów "Śląskie - historie nieznane" adresowane do szerokiego grona odbiorców. 

Podcasty składać się będą z dwóch 5 odcinkowych cykli:

 

 Śląsk Legendarny:

 Każde miasto ma swoje legendy i podania, który przekazywane z pokolenia na pokolenie, które utrwalone zostały w formie książek, zbiorów i tomów. Chcemy w atrakcyjny sposób przybliżyć młodzieży te historie i zachęcić do poznawania postaci i wydarzeń, opisanych w

legendach i podaniach regionu. Formuła takiej tego cyklu wykorzystywałaby 4 strony świata, jako wyznaczniki terytorialne województwa w zakresie podań i legend, o których będzie mowa. Na podstawie motywów z utworów prowadzona byłaby rozmowa z ekspertem, który objaśniłby znaczenie postaci, czy wydarzenia i jego pochodzenie. Następnie przedstawione zostałyby propozycje książek, w których występują te motywy.

 

Śląsk oczami przeszłości:

Cykl przedstawiałby najciekawsze historie, anegdoty i fakty z okresu powstań śląskich, dwudziestolecia międzywojennego i historii najnowszej. Informacje te zostałyby zaczerpnięte z dawnej prasy, materiałów udostępnionych przez odbiorców akcji "Podziel się Historią" a także zbiorów, opracowanych przez wybitnych historyków, jak prof. Jan Drabina. Celem tego cyklu jest pokazanie historii regionu, jako ciekawej, wielobarwnej i fascynującej, a jednocześnie udowodnić, że literatura historyczna nie składa się wyłącznie z dat i suchych faktów. W tym cyklu będziemy promować także korzystanie z ogólnodostępnych baz danych i wyszukiwarek treści archiwalnych.

Franz Winckler
NIW FIO.png