top of page
Polish- Lituhuanian Roads to Independence
Logo IR (1).png

Celem projektu było zastanowienie się nad teraźniejszością i przeszłością, poprzez dyskusję nad wspólną historią Polski i Litwy, - czym jest dla nas wolność obecnie w obliczu wyzwań, przed którymi stoją nasze ojczyzny? Inicjatywa była realizowany w terminie od dnia 01.05.2020 do 03.08.2020.

 

Polish-Lithuanian Roads to Independence to wymiana młodzieżowa poświęcona wspólnemu dziedzictwu historyczno-kulturowemu Polski i Litwy obejmująca wizytę przygotowawczą oraz siedmiodniowe spotkanie w Polsce, w którym bierze udział dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Polski i z Litwy (po 10 osób na grupę). Głównym tematem projektu była wolność, którą rozumiemy jako wartość wspólną dla naszych narodów. Spotkanie główne poprzedzała wizyta przygotowawcza, głównym celem, której jest szczegółowe omówienie działań związanych z przygotowaniami do głównego spotkania przez obie grupy, szczegółowy podział zadań i obowiązków oraz ustalenie harmonogramu ich realizacji. Spotkanie główne otworzyło pole do dyskusji i wymiany spostrzeżeń na temat przewodni projektu za pomocą warsztatów i debat. Głównym rezultatem stało się stworzenie historycznej kampanii społecznej promującej drogi do uzyskania niepodległości, zarówno przez Litwinów, jak i Polaków.

 

Projekt był finansowany ze środków Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

bottom of page