top of page
Lokalnie Inaczej
LOKALNIE INACZEJ.png

Celem projektu ,,Lokalnie Inaczej” była zmiana sposobu postrzegania lokalnego otoczenia oraz zwiększenie wrażliwości estetycznej grupy 25 osób w przedziale wiekowym 15-21. Poprzez realizację cyklu wydarzeń, w tym warsztatów, spacerów badawczych, plenerów fotograficznych, zakończonych wystawą, udostępnioną lokalnej społeczności w okresie 10 miesięcy. Projekt był realizowany w okresie 10 miesięcy od dnia 01.03.2021 do 31.12.2021.

 

Grupą docelową byli mieszkańcy Śląska w wieku 15-21 lat. Podejmowane inicjatywy podczas realizacji projektu dotyczyły trzech obszarów: szkolenie dotyczące fotografii, kreatywności i myślenia abstrakcyjnego, proksemiki itd., realizacji zdjęć do wystawy – między innymi spacery, plenery fotograficzne, konkurs fotograficzny ,,Lokalnie Inaczej” oraz wyjazdowe podsumowanie i wręczenie certyfikatów YouthPass w siedzibie organizacji wspierającej w Katowicach. Zakładanymi rezultatami rzeczowymi projektu były wystawy fotograficzne, które zawierają w sobie zdjęcia wykonane przez uczestników projektu oraz zwycięzców konkursu fotograficznego ,,Lokalnie Inaczej”, instagramowy profil lokalnie_inaczej, strona internetowa lokalnieinaczej.pl oraz zmiany społeczne, które ukazują dużą zmianę w postrzeganiu miasta przez ich młodych mieszkańców.

 

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

bottom of page