top of page
Metropolia Młodych
mm_logo-2.webp

Celem projektu było promowanie i rozwijanie dialogu usystematyzowanego w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wzmocnienie polityki młodzieżowej i rozwiązywanie problemów młodzieży w regionie. Inicjatywa była realizowana w terminie od 01.09.2018 do 31.07.2019. 

 

Metropolia Młodych to projekt młodzieżowy, poświęcony funkcjonowaniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jego ramach zorganizowaliśmy 9 spotkań młodzieżowych z osobami odpowiedzialnymi za politykę w 9 miejscowościach (Katowice, Bytom, Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Sosnowiec, Czeladź, Mikołów i Gliwice). Rozmowy skoncentrowane były na specyfice funkcjonowania Metropolii GZM z perspektywy szans i wyzwań jakie stoją przed polityką młodzieżową w regionie oraz możliwościach współpracy pomiędzy różnymi instytucjami samorządowymi i pozarządowymi. Konferencjom towarzyszyły badania społeczne, realizowane wśród młodzieży w formie ankiet opracowanych we współpracy z Instytutem Socjologii UŚ. Zebrane przy realizacji tego działania informacje przysłużyły się nam przy opracowywaniu założeń niniejszego projektu. Celem Metropolii Młodych było wypracowanie formuły długotrwałego funkcjonowania i promowania polityki młodzieżowej w ramach tej nowej jednostki organizacyjnej w naszym województwie, jaką jest Metropolia GZM.

 

Inicjatywa była realizowana w ramach programu Erasmus+.

bottom of page