top of page
Młodzieżowy Sejmik
Województwa Śląskiego
MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO_edited.png

Celem projektu Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego było promowanie i rozwijanie dialogu usystematyzowanego w Województwie Śląskim oraz wzmocnienie potencjału młodzieży odnośnie polityki młodzieżowej. Inicjatywa została zrealizowana w okresie od 06.03.2017 do 05.10.2017.

 

Działania projektu opierały się na współpracy pomiędzy młodymi ludźmi (od 19 do 23 lat) a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w regionie. Inicjatywa stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony śląskiej młodzieży, jak również lokalnych decydentów odnośnie działań, które z jednej strony umożliwiłyby im wzajemne spotkanie, a z drugiej pozwoliliby na wykształcenie wśród uczestników szeregu praktycznych umiejętności, stanowiących odpowiedź na realne potrzeby i problemy. W ramach projektu zrealizowano etap przygotowawczy i promocyjny, spotkanie inaugurujące projekt, badania społeczne i konsultacje na poziomie lokalnym, 3-dniową konferencję otwierają, trzy jednodniowe konferencje i 4-dniowe spotkania podsumowujące. Inicjatywa zakładała opracowanie rekomendacji odnośnie polityki młodzieżowej na Śląsku i wypracowanie modelu funkcjonowania organów doradczych w zakresie polityki młodzieżowej.

 

Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+. 

bottom of page