top of page
Morality and Cyber Reality
MACR logo.png

Morality and Cyber Reality to projekt, który bada etyczne i społeczne implikacje cyberbezpieczeństwa w erze cyfrowej. Koncentruje się na różnych kwestiach, takich jak fałszywe wiadomości, trolle, clickbaity, teorie spiskowe i pożyteczni idioci. W ramach projektu badane są również kognitywne metody zbierania informacji, takie jak profilowanie użytkowników mediów, personalizacja profili czy personalizacja reklam. Zagłębia się w wpływ nowych mediów na mózg i psychikę człowieka, a także współczesną demokrację i demokratyczne życie w kontekście cyber rzeczywistości. Poprzez swoje badania projekt ma na celu promowanie krytycznego myślenia i etycznego zachowania w świecie cyfrowym.

 

Projekt realizowany jest w ramach Akredytacji w Programie Erasmus+ w sektorze Młodzież.

Rezultaty
filmy
podcasty
Podcast 1 - Cybersecurity
Podcast 2 - Cyberbullying
Podcast 3 - Procrastination
Podcast 4 - Meditation
Podcast 5 - Identity in cyber reality
Podcast 6 - Digital Hygiene
Podcast 7 - AI
zdjęcia
Belka Akredytacja YC.png
bottom of page