O NAS

MACIEJ MALIK - prezes zarządu

KRZYSZTOF TARABURA - członek zarządu

KAROLINA RZEPECKA - koordynatorka projektów międzynarodowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w ramach MISH UŚ na kierunku prawo i filozofia, student studiów magisterskich w ramach ISM UŚ na kierunku politologia. Od 8 lat Manager III sektora. Prowadzi stowarzyszenie realizujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych, w szczególności ukierunkowane na promowanie edukacji artystycznej i obywatelskiej, mobilności młodzieży, kompetencji kluczowych młodzieży i osób starszych, integracji międzypokoleniowej oraz dialogu usystematyzowanego. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i szef śląskiego oddziału tej organizacji. Współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 4 lat członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis 

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studentka studiów magisterskich w ramach ISM na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Socjolożka, badaczka, od ponad 10 lat aktywnie zaangażowana w działalność III sektora w ramach szeregu organizacji pozarządowych. Organizuje oraz facylituje międzynarodowe spotkania młodzieży finansowane m.in. z programu Erasmus +.

Instytut Roździeńskiego

ul. Damrota 6 pok. 104

40-022 Katowice

stowarzyszenie

NGOs

organizacja pozarządowa