O NAS

MACIEJ MALIK - prezes zarządu

KRZYSZTOF TARABURA - członek zarządu

KAROLINA RZEPECKA - koordynatorka projektów międzynarodowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w ramach MISH UŚ na kierunku prawo i filozofia, student studiów magisterskich w ramach ISM UŚ na kierunku politologia. Od 8 lat Manager III sektora. Prowadzi stowarzyszenie realizujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych, w szczególności ukierunkowane na promowanie edukacji artystycznej i obywatelskiej, mobilności młodzieży, kompetencji kluczowych młodzieży i osób starszych, integracji międzypokoleniowej oraz dialogu usystematyzowanego. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i szef śląskiego oddziału tej organizacji. Współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 4 lat członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studentka studiów magisterskich w ramach ISM na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Socjolożka, badaczka, od ponad 10 lat aktywnie zaangażowana w działalność III sektora w ramach szeregu organizacji pozarządowych. Organizuje oraz facylituje międzynarodowe spotkania młodzieży finansowane m.in. z programu Erasmus +.