O STOWARZYSZENIU

Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane 2016 roku, natomiast od lipca 2017 działamy pod nazwą Instytut Roździeńskiego. Jednocześnie członkowie naszej organizacji funkcjonowali w trzecim sektorze jako członkowie wielu organizacji działających w województwie śląskim i małopolskim, zdobywając duże doświadczenie przy realizacji projektów społecznych i edukacyjnych. Do obszarów naszych zainteresowań należy organizowanie projektów społecznych, jak również budowanie partnerstw z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

W ramach działalności naszego stowarzyszenia organizujemy projekty międzynarodowe (finansowanych przez Program Erasmus+ oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży), a także szereg projektów lokalnych skierowanych do młodzieży w wieku szkolnym ponadpodstawowym i studenckim oraz osób starszych.