Program Obywatel IT - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zrealizowane projekty (2018-2020): 

 

  • Ustroni@cy w sieci - rozwijamy kompetencje cyfrowe. 

  • Gaszowice - gmina kompetentna Cyfrowo 

  • E-Kalety. 

  • Racibórz.IT.