Pieśni ze Zbiorów Adolfa Dygacza
Pieśni ze zbioró Adolfa Dygacza logo.png

Głównym zadaniem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Projekt jest realizowany w dniach 07.05 - 10.12.2022 roku.

 

Projekt Pieśni ze Zbiorów Adolfa Dygacza odbywa się w placówce Instytutu Roździeńskiego przy ul. Damrota 6 oraz za pośrednictwem przestrzeni internetowej. Projekt jest skierowany do mieszkańców Katowic, którym historia i tradycje Górnego Śląska nie są obojętne. Uczestnicy mogą wziąć udział w cyklu warsztatów o charakterze wokalno-instrumentalnym dla młodzieży i dorosłych oraz zapoznać się z kulturą i dziedzictwem regionu, poprzez media społecznościowe. Warsztaty przybliżają uczestnika do tematów tradycyjnych technik śpiewania, twórczości Adolfa Dygacza oraz angażują do próby aranżacji śląskich pieśni ludowych. Projekt jest inspirowany małą popularnością muzyki tradycyjnej oraz niską świadomością lokalnej historii i tradycji, rozerwaniem poczucia wspólnoty po okresie restrykcji pandemicznych, ograniczeniem rozwijania talentów muzycznych oraz brakiem atrakcyjnych ofert kulturalnych na podejmowany temat. 

 

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Katowice.