top of page
Pieśni ze Zbiorów Adolfa Dygacza
Pieśni ze zbioró Adolfa Dygacza logo.png

Głównym celem projektu było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Projekt był realizowany w terminie 07.05 - 10.12.2022 roku.

 

Projekt Pieśni ze Zbiorów Adolfa Dygacza odbywał się w siedzibie Instytutu Roździeńskiego  oraz w przestrzeni internetowej. Projekt był skierowany do mieszkańców Katowic, którym historia i tradycje Górnego Śląska nie są obojętne. Uczestnicy mogli wziąć udział w cyklu warsztatów o charakterze wokalno-instrumentalnym dla młodzieży i dorosłych oraz zapoznać się z kulturą i dziedzictwem regionu za pomocą mediów społecznościowych. Warsztaty przybliżyły uczestnikom tematy takie jak: tradycyjne techniki śpiewania, twórczość Adolfa Dygacza oraz zaangażowały do próby aranżacji śląskich pieśni ludowych. Projekt był inspirowany małą popularnością muzyki tradycyjnej oraz niską świadomością lokalnej historii i tradycji, rozerwaniem poczucia wspólnoty po okresie restrykcji pandemicznych, ograniczeniem rozwijania talentów muzycznych oraz brakiem atrakcyjnych ofert kulturalnych na podejmowany temat. 

 

Projekt był finansowany ze środków Miasta Katowice.

BELKA (1).png

Rezultaty projektu

IR Za stodołą na rzyce
00:00 / 02:29
IR Pożyna jo wołki
00:00 / 02:09

zobacz przygotowany przez nas śpiewnik:

bottom of page