KATOWICKA AKADEMIA ARTYSTYCZNA
Pieśni ze zbioró Adolfa Dygacza logo.png

Celem projektu Katowicka Akademia Artystyczna było promowanie i zachęcanie młodych ludzi do prowadzenia działalności artystycznej oraz wszechstronne podniesienie ich umiejętności, a także promocja pozytywnego wizerunku miasta i przyczynienie się do rozwoju jego oferty kulturalnej. Inicjatywa była realizowana w terminie od 01.08.2016 do 15.11.2016.

 

Projekt był skierowany do mieszkańców Katowic. Inicjatywa powstała dzięki inspiracji, m.in. słabym kontakt młodych ludzi ze sztuką, małą ilością platform polegających na podkreślaniu roli sztuki w przestrzeni miejskiej oraz skurczeniem oferty kulturalnej w związku z pandemią koronawirusa. W ramach projektu zrealizowany został cykl  warsztatów, które koncentrowały się wokół różnych aspektów sztuki i narzędzi twórczych,  podzielonych na trzy główne ścieżki tematyczne: artystyczną, sceniczną i multimedialną. Warsztatom towarzyszył szereg działań dodatkowych, mających na celu promocję projektu oraz rozpowszechnianie jego rezultatów, obejmujących kampanię w mediach  społecznościowych, plener artystyczny, wydarzenia outdoorowe i działania streetartowe oraz otwarte  wystawy. Ważnym aspektem projektu było zaangażowanie w jego realizację wielu partnerów: uczelni, domów opieki i samorządowych instytucji kultury oraz szerokiego profilu beneficjentów (studentów z mniejszymi szansami i osób starszych). 

 

Inicjatywa była finansowana ze środków Miasta Katowice.