top of page
Polsko - Litewskie Warsztaty Dyplomatyczne
PLDW.png

Polsko - Litewskie Warsztaty Dyplomatyczne to projekt młodzieżowy, poświęcony wspólnemu dziedzictwu historycznemu, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych stosunków między naszymi państwami na przestrzeni wieków, upamiętniający 30. rocznicę wznowienia polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych. Projekt obejmował wizytę przygotowawczą oraz 7-dniowe spotkanie w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2021 roku, w którym wzięła udział 22-osobowa grupa młodzieży z Polski i z Litwy (po 11 osób w grupie). 

W ramach niniejszej inicjatywy chcieliśmy dowiedzieć się, jaka była historia stosunków dyplomatycznych naszych obu krajów, w jaki sposób wzajemne relacje kształtowały się w obliczu zmieniającej się sytuacji politycznej, a także skąd czerpać informacje dot. dyplomacji. Swoje zainteresowania pragnęliśmy zaspokoić poprzez wspólną wymianę wiedzy, ale także spotkania z reprezentantami pionu dyplomatycznego obu naszych krajów oraz obserwatorami polityki międzynarodowej. Finałem było otwarte spotkanie zorganizowane w Katowicach (z transmisją internetową) o nazwie “Polska i Litwa - 30 lat dyplomacji”. 

Efektem naszej współpracy było stworzenie platformy internetowej, na której zamieściliśmy serię krótkich filmików informacyjnych dot. dyplomacji, interaktywną oś historyczną  ukazującą najważniejsze wydarzenia ostatnich 30 lat stosunków dyplomatycznych między Polską i Litwą, a także wywiady z polskimi i litewskimi reprezentantami młodego pokolenia, zainteresowanymi stosunkami międzynarodowymi.

bottom of page