top of page
Polsko - Czeskie Młodzieżowe Forum Samorządowe
pl.png

Polsko-Czeskie Młodzieżowe Forum Samorządowe to projekt, który ma na celu pogłębienie wiedzy odnośnie polityki lokalnej i regionalnej, jak również zidentyfikowanie i sprecyzowanie konkretnych wyzwań w zakresie polityki młodzieżowej Polski i Czech. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony młodzieży, dotyczące lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego na różnych szczeblach. Projekt realizowany jest od 15 lutego 2021 do 10 grudnia 2021.

 

W ramach projektu powstaje 5 podcastów, poświęconych samorządom terytorialnym Polski i Czech, 2 webinary, dotyczące tematyki polityki młodzieżowej, w których udział biorą przedstawiciele władz samorządowych i regionalnych, eksperci do spraw polityki młodzieżowej, specjaliści i działacze Młodzieżowych Rad Miast oraz aktywiści lokalni. Prowadzone są także cztery warsztaty w formie online, z których każdy poświęcony jest innemu tematowi: tradycji, kulturze i wielokulturowości, komunikacji, transportowi i środowisku zamieszkania, zdrowemu i zielonemu stylowi życia, smart city i nowoczesnym technologiom. W ramach promocji wydarzenia powstają dwa spoty, każdy w języku polskim i czeskim, w których przedstawione są cele i przesłanie projektu oraz przebieg projektu.

 

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w programie Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021.

bottom of page