top of page
Senior Courses UP!

Senior Courses UP! – to projekt partnerstwa strategicznego na rzecz współpracy w sektorze edukacji dorosłych, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (KA220-ADU). Projekt zakłada współpracę pomiędzy czterema organizacjami z Polski, Portugalii, Rumunii i Bułgarii. Nadrzędnym celem naszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz dorosłych z mniejszymi szansami. Aby go osiągnąć, tworzymy aplikację mobilną, będącą głównym produktem naszych działań, która pomoże nam w zorganizowaniu szkoleń dla seniorów z korzystania z urządzeń mobilnych, a następnie pozwoli im na samodzielne dokształcanie się. 

Szacujemy, iż we wszystkich naszych aktywnościach projektowych weźmie udział w sumie ponad 500 osób – zarówno w działaniach o charakterze międzynarodowym, jak i tych, które będą odbywały się z seniorami w naszych krajach. Wśród uczestników wyróżniamy członków i pracowników naszych organizacji, zrekrutowanych edukatorów, techników odpowiedzialnych za napisanie aplikacji oraz dopasowywanie jej do oczekiwań naszych seniorów, a przede wszystkim samych seniorów, którzy będą zarówno pomagać nam w opracowywaniu aplikacji, jak i tych, którzy wezmą udział w naszych szkoleniach z korzystania z urządzeń mobilnych. 

Głównym rezultatem naszego projektu będzie aplikacja, która zostanie przez nas zrealizowana i udostępniona w wersji dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android, na który zdecydowaliśmy się ze względu na popularność urządzeń z niniejszym systemem wśród seniorów. Rezultat ten zostanie uzupełniony o stronę projektu, służącą promocji oraz trwałemu udostępnianiu aplikacji, a także badania dotyczące procesu uczenia się wraz z dobrymi praktykami, wypracowanymi w ramach projektu.

Link do aplikacji w wersji desktopowej: https://seniorcoursesup.eu/

Już wkrótce pojawi się możliwość pobrania naszej aplikacji ze Sklepu Google Play!

SCU_-_vertical_logo_-_color (1).png
BELKA_-_SENIOR_COURSES_UP!.png
bottom of page