top of page
Śląskie Drogi do Wolności
sddw.png

Głównym celem projektu Śląskie Drogi do Wolności było promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez przekazywanie uczniom wiedzy dotyczącej bohaterskiej historii ich lokalnej ojczyzny oraz dostarczenie narzędzi do jej zdobywania, połączone z oddziaływaniem na świadomość i postawy wszystkich mieszkańców województwa.

 

Inicjatywa była skierowana do wszystkich mieszkańców województwa Śląskiego, zainteresowanych historią lokalną. Wyznaczone cele projektu były osiągane poprzez takie działania, jak cykl tematycznych spotkań w szkołach, opartych na metodach edukacji pozaformalnej, innowacyjny konkurs historyczny dla uczniów, wydarzenia out-doorowe (historyczna gra terenowa, oparta na modelu RPG, zwiedzanie miejsc historycznych), społeczny portal internetowy połączony z "wirtualną mapą-śląskich dróg do wolności", gra planszową oraz finałowa publikacja, poświęcona tematyce walk Ślązaków na przestrzeni ostatnich wieków. Dopełnieniem projektu była kampania społeczna, realizowana za pomocą "social media" oraz w oparciu o współpracę z lokalnymi środkami przekazu. Zakładanym rezultatem realizacji zadania było poszerzenie wśród młodzieży uczestniczącej w projekcie, a pośrednio wśród znacznej części mieszkańców województwa śląskiego, wiedzy na temat Powstań Śląskich, walk o wolną Polskę na Śląsku, podczas i po zakończeniu II wojny światowej, oraz opozycji demokratycznej 1980-1989.

 

Inicjatywa była finansowana w ramach programu “Patriotyzm Jutra 2016”.

bottom of page