top of page
Depolarise Yourself

Projekt ma na celu zapewnienie umiejętności, które będą służyły przeciwdziałaniu polaryzacji społecznej i integracji społeczeństwa. W ramach projektu, osoby pracujące z młodzieżą wezmą udział w szeregu warsztatów, które pozwolą na zwiększenie świadomości na temat procesów, przyczyn i skutków polaryzacji społecznej oraz nauczą się kompetencji, które pozwolą im na przeciwdziałanie jej. Jednocześnie, projekt zapewni wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu metodyki pracy z młodzieżą.

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany jest w ramach Akredytacji w Programie Erasmus+ w sektorze Młodzież.

Depolarise yourself logo czarne .png
Rezultaty

Uczestnicy wymiany stworzyli konspekty zajęć z młodzieżą.

Gotowe scenariusze są dostępne do pobrania za darmo.

Belka Akredytacja TC.png
bottom of page