top of page
Gromy po Naszymu
Gromy po naszymu! LOGO.png

Gromy po naszymu to projekt aktywizujący społeczność lokalną województwa śląskiego oraz popularyzujący dziedzictwo regionalne Górnego Śląska za pomocą dialogu międzypokoleniowego. Wykorzystuje przy tym atrakcyjne formy przekazu dla najmłodszego pokolenia. Realizacja projektu rozpoczęła się 25.03.2022 i trwa do 17.10.2022. 

 

Projekt jest realizowany w siedzibie Instytutu Roździeńskiego, jednym z katowickich domów kultury oraz w przestrzeni internetowej. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców województwa śląskiego, zainteresowanych historią lokalną, kulturą i tradycją na Górnym Śląsku. Udział w niej mogą wziąć również dzieci i młodzież do 18 roku życia. Główną ideą projektu jest stworzenie warunków do budowania i wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej, przekazu dorobku kulturalnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym. Projekt jest realizowany poprzez organizowanie cyklu warsztatów o charakterze wokalno-instrumentalnym dla młodzieży i dorosłych. Tematyka zajęć związana jest  ze śląskimi pieśniami ludowymi, których efekty są podstawą do zorganizowania edukacyjnego wydarzenia dla dzieci “Gromy po naszymu, czyli śląskie popołudnie dla bajtli”. 

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska.

belka MUZYKA.webp
bottom of page