top of page
Internet
INTERNET.png

Cyfrowe obywatelstwo odnosi się do odpowiedzialnego korzystania z technologii przez każdego, kto używa Internetu i urządzeń cyfrowych do angażowania się w życie społeczne. Koncepcja obywatelstwa cyfrowego praktycznie integruje podstawy podstawowego pakietu edukacyjnego w cyfrowym świecie.

„Dobre” obywatelstwo cyfrowe obejmuje aktywne zaangażowanie młodych ludzi i uczy ich, jak łączyć się ze sobą, wczuć się w siebie i budować trwałe relacje za pomocą narzędzi cyfrowych. Z drugiej strony „złe” obywatelstwo cyfrowe wiąże się z cyberprzemocą, nieodpowiedzialnym korzystaniem z portali społecznościowych i ogólnym brakiem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu.

Zapraszamy do sprawdzenia rezultatów naszego projektu (wszystkie dostępne wyłącznie w języku angielskim):

Poster_list of solutions for different types of Cyberbullying.png

WYPRACOWANE DOKUMENTY:

FILM PROJEKTOWY:

bottom of page