Jagiellonian Forum For Common Development
Logo IR (1).png

Celem projektu Jagiellonian Forum for Common Development było poznawanie obcych kultur, różnych realiów społecznych, uczenie się nawzajem oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie działania i współpracy organizacji młodzieżowych. Inicjatywa została zrealizowana w terminie od 01.05.2018 do 31.07.2018.

 

Jagiellonian Forum for Common Development to wymiana młodzieżowa, która umożliwiła grupie 20 osób wzajemne spotkanie się i dyskusję na temat wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego. Dotyczyła tych krajów, które kiedyś znajdowały się pod panowaniem jednej dynastii – Jagiellonów. Na projekt składała się wizyta przygotowawcza, której celem było szczegółowe omówienie działań związanych z przygotowaniami do spotkania głównego oraz samo spotkanie główne, na które składały się spotkania z zaproszonymi gośćmi, prace w grupach refleksyjnych i wydarzenia outdoorowe - flesh mob, sonda uliczna, debaty, gra miejska, warsztaty i zwiedzanie obiektów kulturowych. Najważniejszym rezultatem projektu było podniesienie wiedzy historycznej i kulturowej wśród uczestników oraz opracowanie Internetowego Kompendium Historii Polski i Litwy, w ramach którego opublikowane zostały informacje dotyczące polskiej i litewskiej historii i kultury.

 

Projekt był finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.