Katowice Legendarne vol. 2
BLACK PNG.png

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat historii i kultury lokalnej oraz kultywowanie tradycji, związanej z legendami i podaniami jak również ciekawostkami dotyczącymi miasta Katowice. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2022 do 30.11.2022.

 

Działania skierowane są w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, mieszkających w Katowicach. Działania są odpowiedzią na małą znajomość legend, podań oraz ciekawostek związanych z miejscem zamieszkania, wykazaną  w toku wielu rozmów środowiskowych i obserwacji. Projekt jest realizowany poprzez stworzenie i udostępnienie następnego cyklu 10 podcastów na temat legend i ciekawostek związanych z Katowicami. Działania są wzbogacone o wielotorowe działania promocyjne, w tym akcje outdoorowe ("Rozgrzej Się Legendarnie"). Oczekiwanym rezultatem projektu jest wzrost wiedzy i zainteresowania grupy docelowej lokalną kulturą, historią i tradycją - obszarami, których częścią wspólną są właśnie legendy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków miasta Katowice.