top of page
Katowice Legendarne vol. 2
BLACK PNG.png

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat historii i kultury lokalnej oraz kultywowanie tradycji, związanej z legendami i podaniami jak również ciekawostkami dotyczącymi miasta Katowice. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2022 do 30.11.2022.

 

Działania skierowane są w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, mieszkających w Katowicach. Działania są odpowiedzią na małą znajomość legend, podań oraz ciekawostek związanych z miejscem zamieszkania, wykazaną  w toku wielu rozmów środowiskowych i obserwacji. Projekt jest realizowany poprzez stworzenie i udostępnienie następnego cyklu 10 podcastów na temat legend i ciekawostek związanych z Katowicami. Działania są wzbogacone o wielotorowe działania promocyjne, w tym akcje outdoorowe ("Rozgrzej Się Legendarnie"). Oczekiwanym rezultatem projektu jest wzrost wiedzy i zainteresowania grupy docelowej lokalną kulturą, historią i tradycją - obszarami, których częścią wspólną są właśnie legendy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków miasta Katowice.

Podcasty

Zapraszamy do wysłuchiwania naszych podcastów dotyczących katowickich legend!

Odc. 1: Co Fidel Casto robił w Katowicach?
00:00 / 04:59
Odc. 2: Jak Alojz Wyciślik z Bederowca na Kopalnię Kleofas chodził
00:00 / 06:44
Odc. 3: Skarbek na znak nieszczęścia
00:00 / 03:08
Odc. 4: Zmora w czerwonej chuście
00:00 / 05:19
Odc. 5 (specjalny): Historia rodu Wincklerów
00:00 / 12:19
Odc. 6: O śląskich robsikach
00:00 / 07:20
Odc. 7: Jak schwytano Eliasa i Pistułke?
00:00 / 07:12
Odc. 8: Skąd wzięła się nazwa Katowic?
00:00 / 04:00
Odc. 9: Śląski Kopciuszek
00:00 / 04:32
Odc. 10 (specjalny): Katowice w latach 1922-1939
00:00 / 07:35
BELKI (12).png
bottom of page