top of page
Katowickie Lekcje Historii - II RP
ii RP.png

Projekt ma na celu popularyzację dziejów miasta, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników, jak również organizowanie czasu wolnego młodzieży w twórczy i pożyteczny sposób. Działania mają poszerzać ich horyzontów i spojrzenia na Katowice w kontekście przypadającej w 2022 roku 100 rocznicy oficjalnego objęcia przyznanych Polsce terenów Górnego Śląska i rozpoczęciu funkcjonowania autonomicznego województwa śląskiego ze stolicą w Katowicach. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2022 do 30.11.2022.

 

Katowickie Lekcje Historii - II RP to projekt edukacyjny będący kontynuacją i rozwinięciem realizowanego w 2021 roku projektu Katowickie Lekcje Historii. W ramach którego zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie ze strony uczniów i nauczycieli katowickich szkół średnich warsztatami poświęconymi lokalnej historii naszego miasta. Projekt jest skierowany do uczniów katowickich szkół średnich. Wyznaczone cele są realizowane poprzez cykl integralnie powiązanych ze sobą działań obejmujących: profil portalu Facebook "Nieznane oblicza Katowic - Śladami II RP" poświęcony historii miasta, procesowi jego rozwoju i ewolucji, jego zapomnianym miejscom i bohaterom oraz formom ich współczesnego upamiętniania (pomnikom, patronom ulic, szkół, obiektów użyteczności publicznych i innych) nawiązujących do dziedzictwa II RP; miejskie gry terenowe poświęcone wydarzeniom historycznym i miejscom związanym z Katowicami z okresu II RP, cykl 3 spotkań w 4 katowickich szkołach ponadpodstawowych oraz kampanią w mediach społecznościowych – Katowice - Śladami II RP.

 

Projekt współfinansowany ze środków miasta Katowice.

BELKI (12).webp
bottom of page