top of page
Katowickie Warsztaty Historyczne
Logo IR (1).png

Celem projektu było, wpisujące się w założenia edukacji regionalnej, kształtowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich wśród mieszkańców Katowic poprzez popularyzację wiedzy, dotyczącej historii miasta oraz budowanie więzi regionalnych i poczucia przywiązania do “małej ojczyzny”. Inicjatywa została zrealizowana w terminie od 01.02.2017 do 31.08.2017.

 

Katowickie Warsztaty Historyczne to projekt skierowany do uczniów katowickich szkół średnich, poświęcony ukazywaniu historii lokalnej na tle wydarzeń z historii Polski. Cele były osiągane poprzez takie działania, jak: konto na portalu Facebook, poświęcone historii miasta, miejska gra terenowa typu RPG, cykl 3 spotkań w 2 Katowickich Liceach poświęcony historii Katowic w XIX wieku, dwudziestoleciu międzywojennym oraz po wojnie, konkurs historyczny oraz utrwalenie wspomnień katowiczan, związanych z historią lokalną poprzez kampanię “podziel się historią”. Rezultatem realizacji projektu było poszerzenie wśród młodzieży uczestniczącej w projekcie, a pośrednio wśród znacznej części mieszkańców Katowic, wiedzy na temat bogatej historii miasta, lokalnych zwyczajów i tradycji. 

 

Inicjatywa była finansowana ze środków Miasta Katowice.

bottom of page