top of page
Kuźnia Polskości

Celem projektu jest stworzenie i prowadzenie ośrodka wspierania inicjatyw społecznych i patriotycznych na Śląsku z siedzibą w Katowicach, które umożliwia patriotom i społecznikom podejmowanie działań dla dobra naszej ojczyzny.

 

Działalność Kuźni będzie opiera się na dwóch podstawowych filarach:

 

  • stworzeniu przestrzeni wspólnej dla organizacji patriotycznych z województwa śląskiego, czyli nowoczesnego biura coworkingowego w centrum Katowic, które jest  miejscem spotkań i pracy dla lokalnych środowisk patriotycznych. Kuźnia zapewni także wsparcie ekspertów specjalizujących się w prowadzeniu działalności patriotycznej i obywatelskiej, księgowości oraz fundraisingu.

  • prowadzeniu działań wspierających dla małych organizacji i grup nieformalnych: centrum promowania kultury i nowoczesnego systemu edukacji patriotycznej poprzez realizację działań szkoleniowych, m.in. poprzez organizację warsztatów z zakresu- historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej, promowaniu postaw patriotycznych i kształtowaniu świadomego własnej tożsamości obywatela, poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy, dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturalnego, ukazanie historii narodowej, jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspirują do działań twórczych, budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.

 

Eksperci zatrudnieni przez ośrodek zapewniają wsparcie merytoryczne dla małych organizacji patriotycznych ukierunkowane na wzrost ich potencjału oraz poprawę jakości prowadzonych przez nich działań.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja 2022 Wolność po polsku.

Kuźnia Polskości LOGO.png
BELKI.png
bottom of page