top of page
Młodzieżowa Akademia Samorządowa
MŁODZIEŻOWA AKADEMIA SAMORZĄDOWA logo.png

Młodzieżowa Akademia Samorządowa to projekt skierowany do młodzieży województwa śląskiego, poświęcony samorządowi terytorialnemu. Celem działania jest z jednej strony pogłębienie wiedzy odnośnie polityki lokalnej i regionalnej, jak również zidentyfikowanie i sprecyzowanie konkretnych wyzwań w zakresie polityki młodzieżowej na śląsku, w celu podjęcia otwartego i szczerego dialogu z osobami które są za nią odpowiedzialni. Projekt realizowany był od 17 lutego 2020 do 16 lutego 2022.

 

W ramach projektu zorganizowaliśmy łącznie 8 konferencji młodzieżowych w 8 miejscowościach naszego województwa, charakteryzujących się różnorodną specyfiką (zarówno wielkie jak i małe ośrodki, z różnych obszarów województwa), w których wzięła udział młodzież oraz decydenci odpowiedzialni za politykę. Podczas każdego ze spotkań przedstawiliśmy Mapę Lokalnych Potrzeb Młodzieży danej miejscowości oraz przeprowadziliśmy pogłębioną dyskusję na temat lokalnych problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed polityką młodzieżową, które następnie posłużyły do przygotowania końcowych rekomendacji w ramach projektu - Mapy Lokalnych Potrzeb Młodzieży Województwa Śląskiego oraz poradnika "Młodzi w samorządzie lokalnym" opublikowanych w formie publikacji pdf.

 

Projekt finansowany ze środków Erasmus+ akcja 3: wsparcie reform politycznych, dialog między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę.

belka mas.webp
bottom of page