top of page
Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej
MADL logo black.png

Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej to projekt zainicjowany przez młodzież z Województwa Śląskiego ukierunkowany na zgłębienie znaczenia demokracji i instytucji demokratycznych, wpisujące się w obchody Europejskiego Roku Młodzieży. Projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony śląskiej młodzieży, jak również lokalnych decydentów odnośnie działań, które z jednej strony umożliwiłby im wzajemne spotkanie, a z drugiej pozwoliły na wykształcenie wśród uczestników szeregu praktycznych umiejętności stanowiących odpowiedź na realne potrzeby i problemy. Projekt będzie sprzyjał rzetelnej dyskusji nad aktywnością społeczną i obywatelską młodzieży oraz oceny dotychczasowych działań w tym zakresie. Do udziału w „Młodzieżowej Akademii Demokracji Lokalnej” zaprosimy poszczególnych decydentów i instytucje. Projekt kierujemy do 35 osobowej grupy projektowej.

Efekty „Młodzieżowej Akademii Demokracji Lokalnej” to m.in. nagrywanie 10 podcastów (docelowa grupa co najmniej 100 odbiorców w okresie realizacji projektu); opracowanie 7 webinariów (z udziałem każdorazowo co najmniej 30 odbiorców o tematyce zw. z znaczeniem procedur demokratycznych w funkcjonowaniu instytucji publicznych, form zaangażowania obywateli w sprawy publiczne, wartości europejskie i ich znaczenia z perspektywy funkcjonowania państwa; przeprowadzenie konsultacji wśród młodzieży w celu diagnozowania potrzeb i opracowanie raportu – „Śląska Karta Młodzieży”.

Planowana jest realizacja spotkań i wydarzeń umożliwiających bezpośrednie spotkanie młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za politykę oraz ukierunkowanych na ukazywanie znaczenia i wzmacnianie oddziaływania Europejskiego Roku Młodzieży w tym: 2 dwudniowych wydarzeń w Gliwicach (rozpoczęcie projektu) i Katowicach (podsumowanie i zakończenie), 4 jednodniowych wydarzeń w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Siemianowicach Śląskich i Mikołowie oraz czterodniowego spotkania w Cieszynie. Spotkania będą ukierunkowane na dyskusję nad potrzebami młodzieży i funkcjonowaniem instytucji demokratycznych na różnych poziomach, a ważnym elementem będzie stworzenie modelu symulacji parlamentu europejskiego w formie gry planszowej.

MADL belka.png
bottom of page