top of page
Śląska Akademia Artystyczna
Kopia Śląska Akademia Artystyczna.png

Celem projektu było zarówno zwiększenie wiedzy o sztuce, jak i umożliwienie beneficjentom twórczego rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz rozpoczęcie dyskusji o możliwości aktywizacji społecznej przez kulturę i sztukę, w szczególności osób wykluczonych (młodzieży z mniejszymi szansami i seniorów). Inicjatywa została zrealizowana w terminie od 01.03.2017 do 15.12.2017.

 

Śląska Akademia Artystyczna to projekt skierowany do studentów i osób starszych z województwa  śląskiego. W jego ramach zrealizowany został cykl  warsztatów, które koncentrowały się wokół różnych aspektów sztuki i narzędzi twórczych,  podzielonych na trzy główne ścieżki tematyczne: artystyczną, sceniczną i multimedialną. Warsztatom towarzyszył szereg działań dodatkowych, mających na  celu promocję projektu oraz rozpowszechnianie jego rezultatów, obejmujących kampanię w mediach  społecznościowych, plener artystyczny, wydarzenia outdoorowe i działania streetartowe oraz otwarte  wystawy. Ważnym aspektem projektu było zaangażowanie w jego realizację wielu partnerów: uczelni, domów opieki i samorządowych instytucji kultury oraz szerokiego profilu beneficjentów (studentów z mniejszymi szansami i osób starszych). 

 

Inicjatywa była finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

bottom of page