top of page
Strong together - across the border
strong together.png

Projekt "Strong together - across the border" to międzynarodowe spotkanie młodzieży państw europy środkowo - wschodniej z decydentami, które miało za zadanie zwiększenie zaangażowania młodzieży w wspólnotę lokalną, krajową i europejską, poprzez symulowanie udziału w procesach demokratycznych, jak również podjęcie refleksji nad przyszłością

polityki młodzieżowej w czasach postępującego dystansowania społecznego. Celem projektu było stworzenie modelu idealnej społeczności przez uczestników przedsięwzięcia, który stanie się przykładem najlepszych praktyk i miejscem symulacji procesów demokratycznych. Temat projektu skupiał się na przybliżeniu pojęcia demokracji uczestniczącej poprzez bezpośrednie zaangażowanie uczestników projektu w tworzenie oraz organizację modelu nowej wspólnoty.

 

Głównym elementem projektu było 7 dniowe spotkanie 30 osobowej grupy młodzieży z Polski, Czarnogóry, Estonii, Łotwy i Bułgarii w Polsce (7 dni w Katowicach), w ramach którego poprzez różne metody pracy oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi, chcieliśmy podnosić poziom naszego zaangażowania społecznego a także poznawać własne kultury i uczyć się postawy otwartości i tolerancji.

 

Rezultatami projektu są:

- film podsumowujący nasze działania o nazwie "Proposition for a better society", opracowany podczas spotkania w Polsce na podstawie materiałów ze spotkań konsultacyjnych w ramach pierwszego etapu projektu oraz materiał nakręcony podczas głównego działania;

- posty na portalu Facebook organizacji wnioskującej przygotowane w języku angielskim, udostępniane przez organizacje partnerskie;

- strona internetowa projektu, za pomocą której udostępniamy wszelkie wnioski ze spotkania oraz materiały wypracowane w ramach projektu;

- dodatkowo, za pomocą strony na portalu Facebook organizacji wnioskującej udostępniliśmy nagrania ze spotkań z decydentami podczas spotkania w Polsce.

bottom of page