top of page
There is no Planet B
there is no planet b logo.png

Projekt był poświęcony wyzwaniom, związanym z ochroną środowiska, widzianym z perspektywy młodych ludzi. Poprzez organizację inicjatywy, czyli wzajemne spotkania, współpracę i wymianę doświadczeń, nauczyliśmy się zdroworozsądkowego podejścia do spraw ochrony klimatu. Zastanawialiśmy się nad tym, co każdy z nas może zrobić, aby nasza planeta była czystsza. Wymienialiśmy się doświadczeniami pomiędzy naszymi krajami i zrealizowaliśmy kampanię społeczną, ukierunkowaną na popularyzację wiedzy i nabywanie dobrych praktyk, związanych z ochroną środowiska. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021.

 

W ramach inicjatywy przewidziane zostały trzy główne działania projektowe: wizyta przygotowawcza, w której brało udział 12 osób, pierwsze spotkanie całej grupy w Brennej oraz spotkanie podsumowujące cały projekt, w których każdorazowo brało udział 36 osób. Projekt był skierowany do osób w wieku od 20 do 27 lat. Pierwsze spotkanie służyło wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy naszymi grupami w zakresie podejścia do ochrony środowiska w naszych krajach z perspektywy zwykłych obywateli, nawyków z tym związanych oraz praktycznych rozwiązań. Następnie, w oparciu o zgromadzone informacje, powstała kampania społeczna, poświęcona zagadnieniu ochrony środowiska, widziana z perspektywy młodych ludzi. Podczas spotkania podsumowującego, nastąpiła wymiana doświadczeń odnośnie skuteczności proponowanych przez nas działań oraz końcowe rekomendacje projektu.

 

Zakładanym efektem projektu była "karta dobrych praktyk dla środowiska" – poradnik, poświęcony temu, co jako obywatele możemy zrobić, aby chronić środowisko naturalne, przydatny szczególnie w podróży i opracowany na podstawie wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżą z krajów o różnej specyfice i podejściu do kwestii ochrony klimatu. Został on umieszczony na stronie internetowej noplanetb.org oraz rozpowszechniony za pomocą mediów społecznościowych.

 

Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+.

bottom of page